Projekt od „Od tradycji do współczesnego designu. Zjawiska, pojęcia i twórcy współczesnej polskiej biżuterii” współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany był przez Galerię Sztuki w Legnicy w 2014 r. Jego głównym założeniem było zrekonstruowanie historii współczesnego złotnictwa polskiego, obejmującej okres od zakończenia drugiej wojny światowej do chwili obecnej. Przedmiotem projektu było także zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy twórcami biżuterii i rynkiem sztuki oraz określenie roli instytucji kultury w stymulowaniu działalności autorskiej i rozwoju sztuki biżuterii.

Zebrane informacje na temat rozwoju zawodowego i artystycznego polskich twórców biżuterii autorskiej posłużyły do stworzenia wprawdzie niepełnej, ale pierwszej (!) bazy twórców biżuterii działających w Polsce po roku 1945. Stale aktualizowana liczy obecnie ponad 600 nazwisk i zawiera opisy dokonań artystycznych oraz zdjęcia wybranych prac. Istotnym uzupełnieniem z punktu widzenia historii polskiego designu biżuteryjnego są informacje o instytucjach i organizacjach, które miały znaczący wpływ na rozwój współczesnej sztuki złotniczej, m.in muzeach, placówkach edukacyjnych, galeriach oraz ważnych publikacjach. Analityczne teksty autorstwa osób związanych z branżą – wykładowców szkół kształcących złotników, historyków sztuki czy dziennikarzy – umożliwiają nie tylko prześledzenie historii, ale także rekonstrukcję zjawisk, ruchów i inicjatyw, które ukształtowały jej współczesne oblicze.

Polska biżuteria to zjawisko wyjątkowe – przez kilka dziesięcioleci rozwijająca się w izolacji od światowych trendów wykształciła swoje własne rozwiązania i podążała własnymi ścieżkami. Nadal opiera się głównie na srebrze, jednak to nie materiał stanowi o jej wyjątkowości, ale nowatorstwo projektów i odwaga twórców, gotowość do eksperymentowania z materiałami i formami, połączenie funkcjonalności i małego dzieła sztuki, jak również zawarty w niej autorski komunikat. Choć silna globalizacja i komercjalizacja nie pozostały na nią bez wpływu, zachowała swój unikatowy charakter. Tym bardziej więc biżuteria jako zjawisko oraz jej twórcy jako utalentowani artyści zasługują na promowanie.

To zadanie od 1979 roku – a więc od I Ogólnopolskiego Przeglądu Form Złotniczych SREBRO, który z biegiem czasu stał się imprezą o międzynarodowym zasięgu i światowym prestiżu – realizuje Galeria Sztuki w Legnicy. Poprzez swoją wielotorową działalność na polu popularyzacji, promocji i wystawiennictwa biżuterii artystycznej Galeria odegrała kluczową rolę w podniesieniu rangi biżuterii artystycznej do równoprawnej z innymi dziedzinami sztuki, jak również w integracji środowiska złotniczego. Galeria może się poszczycić jedną z bardziej spektakularnych kolekcji współczesnej biżuterii autorskiej, na którą składa się ponad 500 obiektów zgromadzonych od początku ponad 40-letniej historii przeglądów i konkursów sztuki złotniczej. Za „szeroką, wszechstronną i prestiżową działalność wystawienniczą, dokumentacyjną, promocyjną i edytorską na rzecz polskiej biżuterii współczesnej w kraju i za granicą oraz za budowanie jedynej w tej części Europy Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej” Galeria Sztuki Złotniczej w Legnicy została w 2014 r. uhonorowana tytułem „Organizatora 25-lecia” (w prestiżowym plebiscycie, który odbył się z inicjatywy organizatora Międzynarodowych Targów Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS).

 

 

 

Realizacja projektu:

Galeria Sztuki w Legnicy

 

 

Współpraca redakcyjna przy modernizacji strony Biżuteria Artystyczna w Polsce:

Anna Sado, Alicja Wilczak

 

 

 

Projekt „Od tradycji do współczesnego designu. Zjawiska, pojęcia i twórcy współczesnej polskiej biżuterii” oraz modernizację strony Biżuteria Artystyczna w Polsce dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.